Webinarium nt. ograniczników przepięć z licznikami zadziałań

22 października 2020 r., godz. 10:00
WEBINARIUM pt.
„Praktyczne zastosowanie i ocena parametrów elektrycznych ograniczników przepięć
z licznikami zadziałań w sieciach kablowych wysokich napięć”


Zakres webinarium:

Bieżące potrzeby rozwoju sieci energetycznych w Polsce wymagają wzmożonego zastosowania kabli najwyższych napięć z uwagi na uniknięcie ingerencji w zastaną infrastrukturę i negatywnego wpływu na krajobraz i środowisko naturalne przy zapewnieniu wysokiego stopienia bezpieczeństwa, niezawodności dostaw i dystrybucji energii. Jak wszystkie systemy energetyczne, sieci kablowe czy mieszane wymagają zastosowania ochrony przeciwprzepięciowej przed wyładowaniami atmosferycznymi czy eksploatacyjnymi.

Skablowanie linii energetycznej odbywa się najczęściej bezpośrednio pomiędzy istniejącymi odcinkami napowietrznymi, jak również pomiędzy linią napowietrzną a polem liniowym lub transformatorowym stacji energetycznej. Przejście linii kablowej w napowietrzną realizowane jest najczęściej na tzw. słupach kablowych. Dla zapewniania ochrony przed przepięciami stosuje się w tych miejscach napowietrzne ograniczniki przepięć WN zamontowane w każdej fazie w układzie faza–ziemia, bezpośrednio chroniące zarówno głowicę kablową, jak i izolacje główną zastosowanego kabla wysokiego napięcia (połączenie głowica kablowa – żyła robocza kabla – sieć energetyczna).

Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza i rejestracji na webinarium!