Prądowe specjalne

Przekładniki prądowe specjalne przeznaczone są do wybranych aplikacji takich jak wyłączniki, kable … itp. Charakteryzują się obudową, wymiarami i parametrami narzuconymi przez klientów. Stąd tez dość duża ich mnogość i ilość wariantów. prezentowane są tylko niektóre z nich, zachęcamy do kontaktu z nami w razie wystąpienia innych potrzeb.

Product manager: Dariusz Stempiń, tel. +48 501 040 141, E-mail: dariusz.stempin@protektel.pl