Sensory

Sensory średniego napięcia są podstawowymi komponentami sieci Smart. Niezawodność, dokładność, kompaktowość i standaryzacja powodują, że te urządzenia są kluczowymi dla implementacji najbardziej wymagających aplikacji w automatyzacji dystrybucji (lokalizacja i wyizolowanie zwarć, rekonfiguracja systemu, zdalna akwizycja danych systemu zasilania oraz jego analiza i planowanie … itp.)
Sensory Arteche prezentują krok naprzód w dziedzinie pomiarów prądu i napięcia sieci SN. Poprawa systemu i uwidocznienie jego działania nie wymaga specjalnej kalibracji i optymalizacji konstrukcji lub specjalnych przygotowań. Te kompaktowe urządzenia czynią instalację bardzo łatwą zarówno w przypadku nowych jak i modernizowanych układów.