Urządzenia PLC

Urządzenia PLC / BPL są podstawowymi elementami podczas wprowadzania sygnałów telekomunikacyjnych za pomocą linii SN.

Urządzenia PLC/BPL są tak zaprojektowane, aby spełnić najbardziej rygorystyczne normy i rozwiązania mechaniczne do pracy w różnych środowiskach, urządzenia Arteche PLC / BPL oferują wysoką wydajność co sprawia, że mają odpowiednie zastosowanie w następujących aplikacjach:

› Integracja z systemami SCADA / DMS / EMS: Łączenie wszystkich urządzeń elektronicznych dla zdalnego sterowania i zdalnego zarządzania (centrów przetwarzania, centrów dystrybucyjnych, recloserów, odłączników, baterii kondensatorów, regulatory napięcia, itd.) i innych ośrodków zdalnych systemów operacyjnych
› Systemy rozproszone: Kanały komunikacyjne wdrażają najnowocześniejsze schematy systemów ochrony rozproszonych / zdalnych takie jak DCB, DCU, lub Pott putt.
› Aplikacje pomocnicze: Komunikacja PLC / BPL jest oparta na protokole IP, dzięki czemu można stosować ją do wielu rozwiązań. Zapewnia ona niskie opóźnienia i wysoką przepustowość, dzięki czemu możliwa jest obsługa, przesyłanie dźwięku i obrazu (systemy nadzoru wideo ).