Programy unijne

Firma PROTEKTEL Sp. J. informuje, że w ramach:
PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw Astana/Hannover
poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
otrzymała dofinansowanie na realizację projektu ze środków POIR pod nazwą:
„Udział firmy PROTEKTEL w targach Hannover Messe 2017”
Zgodnie z umową nr : POIR.03.03.03.-14-0005/17-00 z dnia 13.04.2017

INFORMACJA

Raport Hannover 2017