Jak biuro projektowe zyskało wsparcie w zakresie doboru przekładników i ograniczników do projektu skablowania farmy wiatrowej?

Przed

Znane biuro projektowe, z którym współpracujemy już od ponad 10 lat, wygrało przetarg na projekt farmy wiatrowej współpracującej z system 110 kV. Realizacja tego przedsięwzięcia wymagała zaprojektowania między innymi przekładników oraz ochrony przeciwprzepięciowej kabli wysokiego napięcia, które łączyły farmę z siecią napowietrzną.

Problem

Co było problemem w projekcie podłączania farmy wiatrowej do sieci elektrycznej?

Farma wiatrowa posiadała stację energetyczną, którą należało podłączyć do sieci napowietrznej po to, aby możliwa była dystrybucja energii z farmy do sieci, ale również zasilanie samej stacji z sieci w okresach pozbawionych produkcji energii.

Konieczne okazało się zaprojektowanie wcięcia stacji z doborem przekładników o parametrach uwzględniających kwestie zarówno konsumpcji, jak i dystrybucji mocy. Oprócz tego wyzwaniem był także dobór ograniczników przepięć, obustronnie chroniących kabel wysokiego napięcia, łączący stację farmy ze wcinką w sieci napowietrznej. Należało dobrać również ograniczniki współpracujące z ekranem kablowym.

Rozwiązanie

Jak rozwiązaliśmy problemy Partnera?

W części stacji energetycznej biuro projektowe skonsultowało z nami dobór przekładników o odpowiednich parametrach w kwestii poboru i dystrybucji mocy. To skomplikowane, ponieważ często występuje konieczność pomiarów w układach zabezpieczeniowych i rozliczeniowych w zakresie dystrybucji mocy z farmy do stacji jak również jej poboru w drugim kierunku. Rozliczeniowych w zakresie dystrybucji mocy z farmy do stacji, jak również jej poboru w drugim kierunku wraz z koordynacją doboru do układów zabezpieczeniowych.

Realizacja tego projektu wymagała użycia dodatkowych przekładników.Równolegle dobieraliśmy także ograniczniki przepięć do ochrony wyposażenia, biorąc pod uwagę czynniki takie, jak parametry sieci oraz odległości pomiędzy urządzeniami w obrębie stacji.

Efekty

Co zyskało biuro projektowe dzięki naszej współpracy?

Kabel, łączący stację energetyczną farmy wiatrowej ze wcinką w sieci napowietrznej stanowi znaczną pojemność elektryczną, co powodowało, że stawał się źródłem przepięć. Dobraliśmy ograniczniki przepięć, które zamontowane na obu stronach tego kabla, umożliwiały bezpieczne rozładowanie energii wydzielanej z kabla w postaci przepięć łączeniowych. Dodatkowo zaproponowane przez nas ograniczniki przepięć chronią również urządzenia stacji energetycznej przed uszkodzeniami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi.

Współpracę z tym biurem projektowym prowadziliśmy jak zwykle w tempie oczekiwanym przez Partnera. Zakończyliśmy ją pełnym doborem 6 szt. przekładników kombinowanych i 6 szt. ograniczników przepięć wysokiego z licznikami zadziałań ProCounter F oraz 12 ograniczników przepięć do ochrony żył powrotnych.

Skorzystaj z doradztwa, porozmawiaj z Danielem

Daniel Stempiń

Kierownik Produktu ŚN / MV w Protektelu

Skonsultuj projekt