Nasze doświadczenia we wdrożeniach

Studium przypadku

Jak biuro projektowe zyskało wsparcie w zakresie doboru przekładników i ograniczników do projektu skablowania farmy wiatrowej?

Znane biuro projektowe, z którym współpracujemy już od ponad 10 lat, wygrało przetarg na projekt farmy wiatrowej współpracującej z system 110 kV. Realizacja tego przedsięwzięcia wymagała zaprojektowania między innymi przekładników oraz ochrony przeciwprzepięciowej kabli wysokiego napięcia, które łączyły farmę z siecią napowietrzną.

Czytaj więcej

Jak przy okazji doboru ograniczników przepięć Tramwaje Warszawskie zyskały diagnostykę sieci zasilającej?

Zanim w Warszawie doszło do modernizacji taboru tramwajowego, od kilku lat istnieliśmy tam z ogranicznikami napięcia, które chroniły sieć zasilającą i tabor. Tramwaje Warszawskie wskazały najbardziej newralgiczne punkty swojej sieci elektrycznej trakcji tramwajowej. W tych miejscach występowały awarie, powodujące np. unieruchomienie składu albo ryzyko kolizji, w wyniku usterki automatyki rozjazdów.

Czytaj więcej

Jak w 6 tygodni nasz Partner otrzymał specjalne ograniczniki przepięć, które zamontowano bez przestojów produkcyjnych

W Zakładach Chemicznych naszego Klienta wyzwaniem był montaż dodatkowych rozdzielnic wraz z przyłączami oraz przejście z wysokiego na średnie napięcie.

Czytaj więcej

Skorzystaj z doradztwa, porozmawiaj z Danielem

Daniel Stempiń

Kierownik Produktu ŚN / MV w Protektelu

Zdzisław Sendrowski

Kierownik produktu WN / HV w Protektelu

Skonsultuj projekt