Jak przy okazji doboru ograniczników przepięć Tramwaje Warszawskie zyskały diagnostykę sieci zasilającej?

Przed

Modernizacja taboru tramwajowego w Warszawie przyniosła wyzwania w zakresie ochrony przepięciowej sieci zasilającej. Dotychczas wykorzystywana technologia nie chroniła elektroniki nowych tramwajów, co skutkowało problemami z użytkowaniem pojazdów. Dodatkowo awarie wyposażenia sieci zasilającej powodowały wadliwe działanie kluczowych dla bezpieczeństwa systemów np.zwrotnic czy rozjazdu torowiska. Naprawy podzespołów, uszkodzonych w wyniku przepięć, w tym przetwornic zasilających, generowały dodatkowe koszty.

Problem

Z jakimi problemami zmagały się Tramwaje Warszawskie?

Dobranie odpowiednich ograniczników przepięć okazało się jednak problemem, ponieważ nieznane były parametry przepięć, które pojawiały się zarówno z powodu wyładowań atmosferycznych, jak i też w wyniku normalnej eksploatacji taboru i urządzeń. Dlatego w pierwszej kolejności należało określić newralgiczne miejsca sieci zasilającej oraz zidentyfikować pojawiające się nich zakłócenia.

Rozwiązanie

Jak rozwiązaliśmy problem Partnera?

Współpracę rozpoczęliśmy od dokładnej inspekcji infrastruktury Partnera. W celu zbadania parametrów przepięć nasz ekspert wykonał kilkadziesiąt przejazdów tramwajem diagnostycznym. W trakcie każdego kursu specjalistyczna aparatura rejestrowała pojawiające się zakłócenia. Dzięki tym danym mogliśmy dobrać ograniczniki przepięć o odpowiednich parametrach oraz wskazać optymalne miejsca ich montażu.

Od momentu rozpoczęcia prac nad problemem Partnera do dostarczenia skutecznego rozwiązania minęło niespełna 6 miesięcy. Nasze ograniczniki zostały zamontowane i uruchomione, a potem przez określony w umowie okres 12 miesięcy regularnie otrzymywaliśmy informacje o ich pracy, zaobserwowanych zjawiskach oraz uwagi Partnera. Każdorazowo wymienialiśmy się opiniami telefonicznie i mailowo.

Problemy, generowane przez przepięcia w sieci zasilającej warszawskich tramwajów, przestały występować tak szybko, że Partner zdecydował o skróceniu okresu wstępnej eksploatacji o jeden rok i wstawił produkt do dokumentacji technicznej, dzięki czemu można było go zastosować w sieciach tramwajowych.

Efekty

To zyskały Tramwaje Warszawskie dzięki naszej współpracy

W wyniku wielu godzin konsultacji, przeprowadzanych w siedzibie Partnera oraz zdalnie, dostarczyliśmy Tramwajom Warszawskim ponad 1000 szt. różnego rodzaju ograniczników przepięć. Dodatkowym benefitem było zarejestrowanie pojawiających się przepięć, zlokalizowanie ich źródeł oraz miejsc występowania, a także zmierzenie parametrów charakterystycznych zakłóceń. Ponadto przez cały czas pomagaliśmy w koordynacji ochrony przepięciowej systemu zasilania trakcji. Kontynuujemy współpracę, pozostając do dyspozycji na potrzeby konsultacji w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej.

Skorzystaj z doradztwa, porozmawiaj z Danielem

Daniel Stempiń

Kierownik Produktu ŚN / MV w Protektelu

Skonsultuj projekt