Przekładniki WN

Prądowe, napięciowe i kombinowane. W różnych typach izolacji. Na różne napięcia.

Dobierzemy przekładniki do Twojego projektu

Daniel Stempiń

Kierownik Produktu ŚN / MV w Protektelu

Zdzisław Sendrowski

Kierownik produktu WN / HV w Protektelu

Skonsultuj projekt