logo

Nasze doświadczenia we wdrożeniach

Wiedza

Ograniczniki przepięć PROXAR® spełniają wymagania normy IEEE C62.11-2020

Produkowane w Polsce ograniczniki PROXAR® spełniają wymagania normy IEEE C62.11-2020...

Czytaj więcej

Jak rewizja normy EN 60099-4 potwierdziła wysoką jakość ograniczników Protektel®?

Zmiany w drugiej edycji normy EN 60099-4 stały się przyczyną...

Czytaj więcej

Jak prawidłowo dobrać ograniczniki przepięć do nowych wytycznych KE i regulacji polskich spółek dystrybucyjnych?

Komisja Europejska przedstawiła wytyczne, które zwiększają maksymalne napięcie systemów obsługujących...

Czytaj więcej

PROXAR®. Nieograniczone zaufanie.

Inżynierowie i projektanci nie mają złudzeń co do jakości ograniczników...

Czytaj więcej

Właściwy dobór ogranicznika przepięć w przemyśle i OZE – dlaczego jest tak ważny?

Ograniczniki przepięć to urządzenia, bez których trudno wyobrazić sobie sieci...

Czytaj więcej

Studium przypadku

Jak biuro projektowe zyskało wsparcie w zakresie doboru przekładników i ograniczników do projektu skablowania farmy wiatrowej?

Znane biuro projektowe, z którym współpracujemy już od ponad 10 lat, wygrało przetarg na projekt farmy wiatrowej współpracującej z system 110 kV. Realizacja tego przedsięwzięcia wymagała zaprojektowania między innymi przekładników oraz ochrony przeciwprzepięciowej kabli wysokiego napięcia, które łączyły farmę z siecią napowietrzną.

Czytaj więcej

Jak przy okazji doboru ograniczników przepięć Tramwaje Warszawskie zyskały diagnostykę sieci zasilającej?

Zanim w Warszawie doszło do modernizacji taboru tramwajowego, od kilku lat istnieliśmy tam z ogranicznikami napięcia, które chroniły sieć zasilającą i tabor. Tramwaje Warszawskie wskazały najbardziej newralgiczne punkty swojej sieci elektrycznej trakcji tramwajowej. W tych miejscach występowały awarie, powodujące np. unieruchomienie składu albo ryzyko kolizji, w wyniku usterki automatyki rozjazdów.

Czytaj więcej

Jak w 6 tygodni nasz Partner otrzymał specjalne ograniczniki przepięć, które zamontowano bez przestojów produkcyjnych

W Zakładach Chemicznych naszego Klienta wyzwaniem był montaż dodatkowych rozdzielnic wraz z przyłączami oraz przejście z wysokiego na średnie napięcie.

Czytaj więcej

Skorzystaj z doradztwa, porozmawiaj z Danielem

Daniel Stempiń

Kierownik Produktu ŚN / MV w Protektelu

Skonsultuj projekt