Ograniczniki przepięć PROXAR® spełniają wymagania normy IEEE C62.11-2020

Jacek Turkowski

Dyrektor marketingu i sprzedaży w Protektelu

Produkowane w Polsce ograniczniki PROXAR® spełniają wymagania normy IEEE C62.11-2020 pomimo faktu, że projektowane są zgodnie z europejskim standardem IEC 60099-4:2014. Wyjaśniamy z czego wynikają różnice w interpretacji pomiędzy tymi normami i czego dokładnie dotyczą w odniesieniu do ograniczników Protektela.

Bezpłatna konsultacja

Eksportujemy nasze ograniczniki przepięć PROXAR® również do krajów takich jak Peru, Ekwador czy Brazylia. Nie byłoby to możliwe, gdyby nasz urządzenia nie spełniały standardu IEEE C62.11-2020. W praktyce okazuje się, że ograniczniki przepięć PROXAR® przekraczają wymagania tej normy. Dowiedz się więcej na ten temat.

Tabela różnic standardów IEC 60099-4:2014 i IEEE C62.11-2020

Stopień zharmonizowania norm IEC 60099-4:2014 i IEEE C62.11-2020 oceniany jest na dzisiaj na ok. 80%. Pozostałe 20% wymagań dotyczy głównie stosowanej nomenklatury, ale dotyczy to także warunków środowiskowych pracy ograniczników przepięć w konkretnych zastosowaniach. Opisujemy to w kolejnym akapicie.

Poniższa tabela prezentuje różnice pomiędzy wymaganiami norm IEC 60099-4:2014 oraz IEEE C62.11-2020.

AspektIEC 60099-4:2014Standard IEEE C62.11-2020
Organizacja standardowaMiędzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC)Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE)
ZakresOgólne wytyczne i procedury testowe dotyczące ograniczników przepięć w systemach prądu przemiennego, zarówno stacyjne, jak i linioweSzczegółowe wymagania i procedury badań ograniczników przepięć tlenkowych stosowanych w systemach elektroenergetycznych
AplikacjaOgraniczniki przepięć do różnych zastosowań, w tym do ochrony stacji i linii w systemach prądu przemiennegoOgraniczniki przepięć stosowane w systemach elektroenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczników przepięć tlenkowych
Rodzaje ograniczników przepięćOgraniczniki przepięć stacyjne i linioweOgraniczniki przepięć tlenkowo-metalowych
Kryteria projektowePodano kryteria projektowe i procedury testowe ograniczników przepięć bez określania zastosowanej technologiiKoncentruje się szczególnie na ogranicznikach przepięć z tlenkiem metalu, przedstawiając szczegółowe wymagania projektowe i testowe dla tej technologii
Wartości napięciaZawiera wytyczne dotyczące ograniczników przepięć o różnych napięciach znamionowychKoncentruje się na ogranicznikach przepięć z tlenku metalu stosowanych w zastosowaniach średniego i wysokiego napięcia
Procedury testowaniaOkreśla procedury testowania ograniczników przepięć stacyjnych i liniowych, obejmujące takie aspekty, jak zdolność przenoszenia energii, napięcie obniżone i inneKoncentruje się na procedurach testowych specyficznych dla ograniczników przepięć z tlenków metali, w tym na testach elektrycznych, mechanicznych i środowiskowych
Wydajność przetwarzania energiiZawiera testy i kryteria testów możliwości pochłaniania energii  i testów wytrzymałości energetycznejZawiera szczegółowe procedury testowe służące do oceny zdolności przenoszenia energii przez ograniczniki przepięć z tlenkiem metalu
Testowanie napięcia obniżonegoObejmuje testowanie napięcia obniżonego po  rozładowaniu energii przepięciaZawiera badania napięcia obniżonego i charakterystyki ochronnej ogranicznika przepięć
Badanie wytrzymałości na przepięcia dorywcze (TOV)Procedury testowania mogą się różnić w zależności od typu ogranicznika przepięćMoże obejmować testowanie wytrzymałości na przepięcia przemijające
Badanie wytrzymałości ograniczników zaworowychMoże obejmować test wytrzymałości na wzrost  ciśnienia, szczególnie w przypadku zaworowych ograniczników przepięć typu stacyjnegoMoże obejmować badania związane z redukcją ciśnienia w zaworowych ogranicznikach przepięć z tlenku metalu
Testy odporności na zanieczyszczeniaMoże obejmować badania odporności na zanieczyszczeniaMoże obejmować badanie odporności na zanieczyszczenia w określonych środowiskach
Standard IEC vs. IEEEMiędzynarodowy standard opracowany przez Międzynarodową Komisję ElektrotechnicznąOpracowany przez Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników i zgodny z amerykańskimi standardami
Najnowsza wersja (stan na wrzesień 2021 r.)IEC 60099-4:2014Standard IEEE C62.11-2020
Tabela 1. Różnice pomiędzy standardem IEEE C62.11-202 a IEC 60099-4:2014

Z czego wynikają różnice w normach IEC i IEEE?

Podstawowe różnice pomiędzy normami IEC 60099-4:2014 i IEEE C62.11-2020 wynikają z odmiennego podejścia do  warunków instalacyjnych ograniczników przepięć wynikających z charakterystyki systemu energetycznego oraz oddziaływania warunków środowiskowych. 

W Europie urządzenia tego typu projektuje, wykonuje i stosuje się z myślą o ochronie przede wszystkim obiektów energetycznych stacyjnych i liniowych. Dlatego takie ograniczniki przepięć w wykonaniu do montażu na elementach nośnych, posiadają wytrzymałą mechanicznie konstrukcję oraz solidne elementy mocujące. Wymaga to użycia dodatkowego materiału, który zwiększa masę urządzenia oraz koszty jego produkcji. 

Tymczasem w obu Amerykach, ze względu na znacznie większe odległości pomiędzy stacjami, ograniczniki przepięć wykorzystywane są przede wszystkim do ochrony izolatorów linii przesyłowych oraz tzw.linii kompaktowych. Z tego wynika inny sposób ich montażu, który nie wymaga tak solidnej konstrukcji, dzięki czemu urządzenia przeznaczone na ten rynek mogą być posiadać mniejszą wytrzymałością mechaniczną, przez co są tańsze. Ekspert Protektela podkreśla jednak jeden istotny szczegół:

“O ile nasze ograniczniki przepięć PROXAR® zgodne ze standardem IEC 60099-4:2014 oraz IEEE C62.11-2020 stosowane są zarówno do ochrony stacji, jak i linii energetycznych, o tyle ograniczniki stricte liniowe (TLA) najczęściej nie posiadają wytrzymałości mechanicznej odpowiedniej, do montażu na konstrukcjach nośnych w zastosowaniach stacyjnych czy innych obszarach systemu.”

Jacek Turkowski, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży w Protektelu

Ograniczniki przepięć PROXAR® a IEEE C62.11-2020

Najważniejsze elementy ograniczników przepięć PROXAR® posiadają parametry, przekraczające wymogi standardu IEEE C62.11-2020. To efekt między innymi zastosowania w konstrukcji tych urządzeń wysokiej jakości warystorów. Potwierdzają to wyniki testów przeprowadzonych według najbardziej aktualnej wersji normy EN 60099-4.

Ograniczniki przepięć Protektela mogą być stosowane również w zabezpieczeniach liniowych, które przeważają na terenach obu Ameryk. Dodatkowo, dzięki wytrzymałej konstrukcji mechanicznej przystosowane są także do ochrony stacji energetycznych. 

W Europie mówimy: PROXAR® Nieograniczone zaufanie, ponieważ w ramach naszej współpracy możesz liczyć nie tylko na wysokiej klasy ograniczniki przepięć, ale również fachowe doradztwo oraz wiedzę naszych ekspertów.

Daniel Stempiń

Kierownik Produktu ŚN / MV w Protektelu

Bezpłatna konsultacja

Skorzystaj z doradztwa, porozmawiaj z Danielem

Daniel Stempiń

Kierownik Produktu ŚN / MV w Protektelu

Skonsultuj projekt

Więcej artykułów

Techniczne trudności i wyzwania w projektach sektora energetycznego, z którymi mierzą się kierownicy projektów

Produkowane w Polsce ograniczniki PROXAR® spełniają wymagania normy IEEE C62.11-2020...

Czytaj więcej

Ograniczniki przepięć PROXAR® spełniają wymagania normy IEEE C62.11-2020

Produkowane w Polsce ograniczniki PROXAR® spełniają wymagania normy IEEE C62.11-2020...

Czytaj więcej

Jak rewizja normy EN 60099-4 potwierdziła wysoką jakość ograniczników Protektel®?

Produkowane w Polsce ograniczniki PROXAR® spełniają wymagania normy IEEE C62.11-2020...

Czytaj więcej

Jak prawidłowo dobrać ograniczniki przepięć do nowych wytycznych KE i regulacji polskich spółek dystrybucyjnych?

Produkowane w Polsce ograniczniki PROXAR® spełniają wymagania normy IEEE C62.11-2020...

Czytaj więcej

PROXAR®. Nieograniczone zaufanie.

Produkowane w Polsce ograniczniki PROXAR® spełniają wymagania normy IEEE C62.11-2020...

Czytaj więcej

Właściwy dobór ogranicznika przepięć w przemyśle i OZE – dlaczego jest tak ważny?

Produkowane w Polsce ograniczniki PROXAR® spełniają wymagania normy IEEE C62.11-2020...

Czytaj więcej